Adatvédelmi nyilatkozat (.pdf formátum)

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Rajongóbázis Bt. (Székhely: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó; Okmányirodai nyilvántartási szám: 52609796; Adószám: 69038974-1-29) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Rajongóbázis Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://fanbase.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) mûködtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELÕ MEGNEVEZÉSE

Név: Rajongóbázis Bt.
Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó
Telefonszám: +36 30 94 15 720
Email cím: webshop@fanbase.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 A RENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

3.1.1 A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) biztosítja.

3.1.2 A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.1.3 A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történõ kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

3.1.4 A kezelt adatok köre:

Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés

Címek: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása

E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés

Vásárlás/regisztráció idõpontja: Technikai mûvelet

IP cím: technikai mûvelet

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés idõtartama:

Az Adatkezelõ az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

3.2 A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

3.2.1 A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

3.2.2 A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.2.3 A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megõrzésének kötelezettségének betartása.

3.2.4 A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre:

Név

Címek

Adószám (cég esetén)

Adatkezelõ a vásárló adatait csak a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerzõdés fennállásának ideje alatt.

3.2.4 A számlázással kapcsolatos adatkezelés idõtartama:

Az Adatkezelõ az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megõrizni.

3.3 SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

3.3.1 A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) biztosítja.

3.3.2 A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.3.3 A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:

A megrendelt áru házhozszállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejérõl.

3.3.4 A szállítással kapcsolatos kapcsolatosan kezelt adatok köre:

Név: Kapcsolatfelvétel

Címek: szállítás lebonyolítása

E-mail cím: kapcsolattartás, szállítási értesítés

Telefonszám: kapcsolattartás, szállítás értesítés

3.3.5 A szállítással kapcsolatos adatkezelés idõtartama:

Az Adatkezelõ az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

3.4 HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT REKLÁMOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

 3.4.1 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény biztosítja.

3.4.2 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.4.3 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történõ kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

3.4.4 A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre:

Név

E-mail cím

Vásárlás/regisztráció idõpontja

3.4.5 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés idõtartama:

Az Adatkezelõ az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

A webáruház a Felhasználó elõzetes hozzájárulása alapján a Adatkezelõ reklámajánlatával a Felhasználót megkeresheti a regisztráció során megadott elérhetõségeken. A Felhasználó indokolás nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldésrõl.

3.5 REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

3.5.1 Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti.

3.5.2 Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.5.3 Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

A Felhasználó számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése és a rendelések nyilvántartása.

3.5.4  A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre:

Név

Cím

E-mail cím

Telefonszám

IP cím

3.5.5 Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés idõtartama:

Az Adatkezelõ az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

3.6 Hozzászólások és Értékelések

3.5.1 Hozzászólásokkal és Értékelésekkel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti.

3.5.2 Hozzászólásokkal és Értékelésekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.5.3 Hozzászólások és Értékelésekkel kapcsolatos adatkezelés célja:

A Felhasználó véleményének rögzítése adott termékhez vagy cikkhez.

3.5.4  Hozzászólások és Értékelésekkel kapcsolatosan kezelt adatok köre:

Név

IP cím

3.5.5 Hozzászólások és Értékelésekkel kapcsolatos adatkezelés idõtartama:

Az Adatkezelõ az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

3.7 SÜTI KEZELÉS

A weboldal használat során az Üzemeltetõ kisméretû, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelõhöz került adatokat az Adatkezelõ nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelõ az Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

a Felhasználó által használt IP cím

a böngészõ típusa

a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzõi

a látogatás idõpontja

a meglátogatott oldalak

3.6.1 Süti kezelés jogszabályi háttér:

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló rész tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

3.6.2 Süti beállítás:

A legtöbb böngészõ esetében a Érintettnek lehetõsége van a sütik beállítására. A böngészõ alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetõségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik célja webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetõvé tétele, a sütik korlátozása, törlése során elõfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem, vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

A legnépszerûbb böngészõk süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Safari

3.6.3 A honlap által használt sütik fõbb jellemzõi:

A “maradandó sütik”: (persistent cookie) a webáruház elhagyását követõen is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználót, mint visszatérõ látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas.

A “munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik a webáruházban végzett mûveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik a munkamenet végeztével, illetve a böngészõ bezárásával automatikusan törlõdnek a számítógéprõl, notebookról vagy mobileszközrõl.

Név

Lejárat

Felhasználás

user

1 hónap

A webshop motorja állítja elõ a kosár tartalom változásának nyomon követéséhez.

vstr

1 év

A webshop motorja állítja elõ a kosár tartalom változásának nyomon követéséhez.

vstr-crt

1 év

A webshop motorja állítja elõ a felhasználók egyedi azonnosításához.

nwsltr

1 év

Hiírlevél feliratkozó azonosítása.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemzõ eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeirõl. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyûjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fõ cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülõ jelentések mellett a Google Analytics – az elõbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Név

Felhasználás

Szolgáltató

Lejárat

_ga

Egyedi azonosítót regisztrál, mely segítségével statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.

Google Analytics

2 év

_gat

A lekérések gyakoriság korlátozásához használja a Google Analytics.

Google Analytics

Session

_gid

Egyedi azonosítót regisztrál, mely segítségével statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.

Google Analytics

Session

További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemrõl.

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a Felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítõk és hirdetõk számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott Felhasználó esetén, a kampányok teljesítményérõl szóló jelentések tökéletesítése, és a Felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetõk hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetõk webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetõek a számára. A sütik törlésérõl bõvebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az Üzemeltetõnek nem szükséges a Felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:

A jelszóval védett munkamenethez használt süti

A bevásárlókosárhoz használt süti

Biztonsági süti

A Felhasználó a böngészõjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltetõ sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem mûködnek megfelelõen, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Felhasználónak lehetõsége van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására.

Közösségi média:

Az Adatkezelõ a webáruház termékeinek megismertetése, népszerûsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, Felhasználó nyilvános profil képe.

A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértõ tartalom publikálása esetén Adatkezelõ a Felhasználót elõzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4. ADATFELDOLGOZÓK ADATAI ÉS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜK

Személyes adatok tárolását végzõ adatfeldolgozó:

Név: Rajongóbázis Bt.
Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó (csak levelezési cím, személyes ügyfélfogadás nincs)
Ügyfélszolgálat:
Telefonszáma: +36 30 94 15 720 (H-P: 10:00 – 17:00)
E-mail cím: webshop@fanbase.hu
Cégjegyzékszám: 09-06-016678
Nyilvántartásba vevõ hatóság
: Debreceni Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 28736156-1-09

Adatkezelõ neve: Google LLC
Székhely és levelezési cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelemre vonatkozó irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Kapcsolatfelvétel: https://cloud.google.com/support-hub/

Az adatfeldolgozó az adatkezelõvel írásbeli szerzõdésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Szállítással összefüggõ adatfeldolgozó:

Név: Rajongóbázis Bt.
Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó (csak levelezési cím, személyes ügyfélfogadás nincs)
Ügyfélszolgálat:
Telefonszáma: +36 30 94 15 720 (H-P: 10:00 – 17:00)
E-mail cím: webshop@fanbase.hu
Cégjegyzékszám: 09-06-016678
Nyilvántartásba vevõ hatóság
: Debreceni Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 28736156-1-09

Adatkezelõ neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzék szám: 13-09-111755
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail cím: info [kukac] gls-hungary.com
Telefonszám: +3629886670

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Név: Rajongóbázis Bt.
Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó (csak levelezési cím, személyes ügyfélfogadás nincs)
Ügyfélszolgálat:
Telefonszáma: +36 30 94 15 720 (H-P: 10:00 – 17:00)
E-mail cím: webshop@fanbase.hu
Cégjegyzékszám: 09-06-016678
Nyilvántartásba vevõ hatóság
: Debreceni Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 28736156-1-09

Paylike
E-mail:hello@paylike.hu ,
Telefonszám:+45 78 75 51 61 ,
Cím:P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia,
https://paylike.hu/.

A Rajongóbázis Bt. semmilyen körülmények között nem fér hozzá a bankkártya, vagy a hitelkártya adataihoz, nem is kezeli azokat. Adatait a Paylike biztonságos rendszerén keresztül kezeli. Banki partner- Paylike – A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member tagjának minõsül.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött szerzõdés alapján közremûködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és idõpontját a polgári jogi elévülési idõn belül kezeli.

Számla tárolásával összefüggõ adatfeldolgozás:

Név: Rajongóbázis Bt.
Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó (csak levelezési cím, személyes ügyfélfogadás nincs)
Ügyfélszolgálat:
Telefonszáma: +36 30 94 15 720 (H-P: 10:00 – 17:00)
E-mail cím: webshop@fanbase.hu
Cégjegyzékszám: 09-06-016678
Nyilvántartásba vevõ hatóság
: Debreceni Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 28736156-1-09

Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Jókai u 5.
Cégjegyzék szám: 01-09-1981177
Adószám: 25073364-2-42
Képviselõ: Sárospataki Albert
Telefonszám: 06 70 904 8287
E-mail cím: hello@billingo.hu
Adatfelelõs: Bartal Anita

Hírlevél küldéssel összefüggõ adatfeldolgozás:

Név: Rajongóbázis Bt.
Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó (csak levelezési cím, személyes ügyfélfogadás nincs)

Ügyfélszolgálat:
Telefonszáma: +36 30 94 15 720 (H-P: 10:00 – 17:00)
E-mail cím: webshop@fanbase.hu
Cégjegyzékszám: 09-06-016678
Nyilvántartásba vevõ hatóság
: Debreceni Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 28736156-1-09

5. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó (csak levelezési cím, személyes ügyfélfogadás nincs)
Ügyfélszolgálat:
Telefonszáma: +36 30 94 15 720 (H-P: 10:00 – 17:00)
E-mail cím: webshop@fanbase.hu

A Felhasználó kérésére az Adatkezelõ köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, idõtartamáról. Az Adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az adatkezelõ köteles a Felhasználó által kért saját adataival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelõ a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelõ tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthetõ és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan és közérthetõen megfogalmazva kell megadni.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetõség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 5.1 Átlátható elõzetes tájékoztatáshoz való jog

A természetes személyek jogosultak a személyes adataik kezelésérõl tömör, átlátható és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan és közérthetõen tájékoztatást kapni.

 5.2 Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerû mértékû díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 5.3 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 5.4 A törléshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre

a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az adatkezelõ hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett adatait, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

 5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

 5.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerzõdésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 5.7 Automatizált adatkezelés

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely õt jelentõs mértékben érintené.

 5.8 Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel, ha az adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, melyek elsõbbséget élveznek az Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelõ a Felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétõl számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelõ köteles tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

 5.9 Panaszügyintézés lehetõségeinek ismertetése:

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelõ nem tartotta be a adataival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetõséget egyikén:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett a Adatkezelõnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétõl számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár

6. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

6.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerûségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

6.2. Az e-mail címek kezelése elsõsorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsõsorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

6.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

7. Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélrõl le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrõl és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélrõl.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyûjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezõ adatokkal.

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl az Érintettet tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történõ elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követõen az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

Debrecen, 2020.09.01.

v1.0