Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (.pdf formátum)

Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Rajongóbázis Betéti társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://fanbase.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://fanbase.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldrõl, a Szolgáltató vagy közremûködõje által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Rajongóbázis Betéti társaság
Székhely és levelezési cím:
4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó
(csak levelezési cím, személyes ügyfélfogadás nincs)
Cégjegyzékszám: 09-06-016678
Adószám: 28736156-1-09
Statisztikai számjel: 28736156-4791-117-09
Bejegyző szerv: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Kamara: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Képviseletre jogosult: Barta Sándor

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://fanbase.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Fanbase webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerzõdésben meghatározott Felek között jön létre. A Fanbase webshopjában történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Fanbase webshopban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Fanbase webshop szolgáltatásainak jelentõs része elérhetõ minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelõen bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követõen a szerzõdés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetõség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerzõdés írásba foglalt szerzõdésnek minõsül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követõ 5 évig õrzi, utólag hozzáférhetõ.

1.5. A szerzõdés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4029, Debrecen Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó. Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetõség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: Munkanapokon (H-P) 10:00 és 17:00 között. Leterheltségtõl függõen a nem fogadott hívásokat újra hívjuk, ha a telefonszám elküldése nem volt letiltva a hívó fél részérõl.

Telefon: +36 30 94 15 720

Internet cím: https://fanbase.hu

E-mail: webshop@fanbase.hu

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Regisztrációra a regisztrációs ablakban megtalálható adatlap kitöltésével kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követõen a Regisztráció létrejön, amirõl a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció egyszerûsített módon, csak egy valós e-mail cím és jelszó megadásával is végrehajtható. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. Az Ügyfél a Weboldalon történõ regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követõen elérhetõ Fiók adatok módosítása menüpontban van lehetõség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

2.3. Regisztráció törlése

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követõen a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törlésérõl. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követõen azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerbõl; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megõrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelõs. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhetõ, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejûleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok idõszerûek, teljesek és a valóságnak megfelelõek legyenek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzõit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülõ használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerzõdésszerû teljesítésének minõsül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezõbb, elõnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás elõtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok elõírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelezõ használati utasítást, azt azonnal - mielõtt az árut használatba veszi - jelezze vevõszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minõségével, alapvetõ tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetõségét az 1.7 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adó alól mentes. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhetõ termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezõtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történõ fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítõ kiküldése és a termék átvétele közti idõszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenõrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követõen lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, ide értve a feltûnõ értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltõl és vendég Megrendelõtõl csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezõt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

Megrendelés feladására a Fanbase webshopjában a regisztrációt követõ bejelentkezés, vagy a megrendeléshez szükséges adatok vendég módon (regisztráció nélkül) a Kosár használatával van lehetõség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követõen megjelenõ, a termék részletes adatait ismertetõ oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követõen van lehetõség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhetõ („Törlés a kosárból”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenõ felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, vagy vendég módban megadnia a szükséges adatokat, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követõen választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Következõ” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Bankkártyával fizetek”, a „Megrendelem utánvéttel”, vagy a „Megrendelem átutalással” gombra kattintva kerül sor a megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Bankkártyával fizetek”, a „Megrendelem utánvéttel”, vagy a „Megrendelem átutalással” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót (AAM – alanyi mentes adózó) és egyéb közterheket is tartalmazó módon (AAM) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetõsége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésõbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendõ végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. A Szolgáltató a rendelés feldolgozása során visszaigazoló e-mail-t küld a szerzõdés létrejöttérõl. E visszaigazolás a Szolgáltató részérõl az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minõsül, mellyel érvényes szerzõdés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésõbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplõ adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre a polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerzõdés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem elõtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.6. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a termék nem beszerezhetõ a weboldalon feltüntetett idõtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerzõdéskötés nem történik, amirõl a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul, legkésõbb 48 órán belül visszatéríti.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató bizonyos kedvezményes idõszakokban a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érõ megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítõ képernyõn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A fenti kedvezményes idõszakon kívüli szállítási díjakról ide kattintva tájékozódhat.

Kedvezményes idõszak esetén, ha egy Ügyféltõl azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetõség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.2. A Weboldal termékoldalán közölt szállítási határidõk kizárólag tájékoztató jellegûek, a tényleges szállítási határidõ minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérõ megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerzõdés megkötését követõen késedelem nélkül, de legkésõbb harminc napon belül köteles a vevõ rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridõt tûzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridõn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerzõdéstõl elállni. Amennyiben a szerzõdést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhetõ rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési idõpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridõ tûzése nélkül jogosult a Szerzõdéstõl elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidõben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerzõdéstõl.

6.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplõ helyszínen teljesíti.

6.4. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról, illetve átvételi lehetõségekrõl a „Szállítási és fizetési információk” oldalon tájékozódhat.

6.5. A Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követõen elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minõsül. Az ÁSZF elfogadását követõen az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelõen az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelõ elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Személyes oldalának Számla menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó levelébõl az ott meghatározott idõpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott idõtartamig elérhetõ.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a Octonull Kft. látja el idõbélyegzõvel és digitális aláírással a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megõrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését, minden esetben a fentieknek megfelelõ elektronikus Számlát kap a rendelésérõl.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban elõírt feltételeknek.

7. ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén

· a terméknek,

· több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

· több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

· ha a terméket meghatározott idõszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsõ szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerzõdéstõl indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerzõdés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

· lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

· olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak (pl. megrendelésre gyártott pólók, pulóverek, bögrék).

· olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza.

7.1. Elállási jog gyakorlásának menete

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetõségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az elállási szándékot írásos formában, formai megkötés nélkül az alábbi tartalommal kell megtennie a Fogyasztónak: rendelés azonosítója, elállás tényének közlése, elállás tárgyának közlése (pl. a teljes szerzõdéstõl – azaz a rendelt termékek összességétõl –, vagy csak valamely termék-/termékektõl kíván elállni).

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelõen gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történõ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történõ értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidõ számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlõen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevõpont címére visszajuttatni, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni.
Átvevõpont: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó.

7.1.7. A határidõ betartottnak minõsül, ha Fogyasztó a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történõ visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezésérõl, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlõen, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a Szolgáltató a korábbi idõpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerzõdés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követõen gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerû költségeit.

7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredõ értékcsökkenés illetve ésszerû költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerzõdés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidõ lejárta elõtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

7.1.15. A Fogyasztó az elõre le nem gyártott termékek esetében, amelyeket, a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére (Megrendelésére) készít, vagy készíttet el külsõ szolgáltató bevonásával csak minõségi panasz esetén gyakorolhatja elállási jogát. Méretbeli, elképzelésbeli, vagy egyéb, nem minõségre vonatkozó panasz esetén a Fogyasztót a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján nem illeti meg az elállás joga. A vonatkozó termékek esetén erre a Szolgáltató a termék adatlapján a termék leírásában felhívja a Fogyasztó figyelmét.

8. JÓTÁLLÁS

>8.1. Kötelezõ jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás idõtartama alatt a felelõsség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerû használatára vezethetõ vissza.

8.1.2. A jótállás idõtartama (a jótállási idõ) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történõ átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidõ kezdõ idõpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minõsülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás idõtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

a) 10 000 forintot elérõ, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerzõdés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követõen lépett fel, így például, ha a hibát:

· szakszerûtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerûtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethetõ vissza)

· rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

· helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

· elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

elsõsorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõdésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelõ határidõn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fûzõdõ érdeke megszûnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelõ határidõn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás idõtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idõvel, amely alatt az Ügyfél a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerûen nem használhatta

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási idõtartam alatt a fogyasztási cikk elsõ alkalommal történõ javítása során a Szolgáltató részérõl megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ügyfél eltérõ rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetõség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási idõtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történõ kijavítást követõen ismét meghibásodik – az Ügyfél eltérõ rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Ügyfél nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetõség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétõl számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ügyfél eltérõ rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidõ eredménytelen elteltét követõ nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetõség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidõ eredménytelen elteltét követõ nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredõ – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltetõ testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

8.1.8. Az e pontokban foglalt jogosultságok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztót illetik meg.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetõjében megjelölt idõtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti idõtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás idõtartamát legkésõbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplõ adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerzõdésekre vonatkozik.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerzõdés esetén az Ügyfél az átvétel idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerzõdés esetén a jogosult az átvétel idõpontjától számított 1 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerzõdés teljesítésétõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történõ átadást követõen keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktõl - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthetõ része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minõsül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minõsülõ Ügyfél – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minõsül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a fogyasztó felelõs.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minõsül a termék elõállítója és forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

· a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

10. FELELÕSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszemûen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelõsséget a használat során felmerülõ vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bûncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerzõdésszegésért való felelõsségen túlmenõen.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelõsséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelõs saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttmûködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetõvé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenõrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggõ bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelõsség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemû eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. SZERZÕI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzõi jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzõi jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhetõ szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzõi mûnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató elõzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történõ tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetõvé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenõen a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplõ bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerû használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETÕSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetõségeken terjesztheti elõ:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevõszolgálat):

Központi cím: 4029 Debrecen, Fényes udvar 13. 7. emelet / 24. ajtó (csak levelezési cím, ügyfélfogadás nincs)

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás: munkanapokon 10:00-17:00 között

Telefonszám: +36 30 94 15 720

E-mail: webshop@fanbase.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhetõségeken terjesztheti elõ.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezõen egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetõségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követõen harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megõrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által elõterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetõségeken fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetõségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követõen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságok listája és elérhetõségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetõk el.

Békéltetõ testület. A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testülethez. Békéltetõ Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minõsül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhetõ békéltetõ testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltetõ testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttmûködésnek minõsül a válaszirat küldése is.

Online adásvételi szerzõdéssel összefüggõ határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következõ linken elérhetõ online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhetõ online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltetõ Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerûen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltetõ Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerzõdésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedõ közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elõtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A Fanbase webshop Linux/PHP alapokon mûködõ információs rendszer, biztonsági foka megfelelõ, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részérõl az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató az internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követõen a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Debrecen, 2020.12.17.

V 2.0